015: Skuteczne przełamywanie oporu przed zmianą

Jak często napotykasz na opór przed zmianą?